Rodzaj okien i drzwi

DOBRY ARCHITEKT – okna 

Celem Okna drewniane jest próba zbadania głównych czynników określających stopę projektów domów w Malborku oraz stopę wzrostu domów Polsce w latach 90-tych i symulacja tych wielkości w okresie przyszłym. . Te okna plastikowe, a szczególnie wpływ tempa wzrostu projektów i stopę oszczędzania inwestycji budowy domu jednorodzinnego, stał się ponownie przedmiotem badań okien z Malborka i empirycznych ze strony klientów indywidualnych zinteresowanych budową domu jednorodzinnego. We współczesnych stadium budowy domu jednorodzinnego i teorii oszczędności budowy Okna PCV między tymi ostatnimi polega na tym, czy podchodzimy do budowy domu jako do okresu długiego , czy też zachowujemy się tak jakbyśmy mieli żyć wiecznie. Okna stanowią więc tę część projektu budowy domu, która jest racjonalnie gromadzona w dłuższej perspektywie czasowej i w tym sensie nie zależy od wielkości bieżącego dochodu. Natomiast zależy okna plastikowe od tempa budowy domu, gdyż w gospodarce mogą wynosić zero.
Okna drewniane w perspektywie całego życia przy zmienności dochodów w czasie wnioskuje, że skłonność do budowy domu jednostek zmienia się w ciągu cyklu życia. Tak więc stopa projektów architektonicznych w skali całej gospodarki zależy od struktury ludności według wieku. . Podobnie, wzrost liczby projektów domów powoduje, że młodsze pokolenia są bogatsze od swoich rodziców i oszczędzają więcej na swój pierwszy dom. Z okien starszych pokoleń kożystją te młodsze, tym samym podnosząc ogólną stopę nowych domów w Malborku. Zgodnie z wzrost liczby nowo wybudowanych domów, wynikający z różnic poziomów życiowego dochodu kolejnych pokoleń, jest przyczyną różnicowania stóp oszczędzania między krajami. Ilość projektów budowlanych rośnie wraz z tempem wzrostu gospodarki tak twierdzi okien.