Geodeta Cennik

Okna – geodeta Lębork jesteśmy biurem projektowym świadczącym usługi projektowania domów jednorodzinnych, przygotowujemy i koordynujemy proces inwestycyjny inwestycji i obiektów budowlanych na wszystkich etapach – od koncepcji, poprzez projekt budowlany i wykonawczy, aż po nadzór i kierowanie budową. Na życzenie klienta do dokumentacji projektowej wykonujemy kosztorysy, które pozwolą na oszacowanie kosztów przedsięwzięcia  okien dziennie .

 

Realizujemy projekty wszelkich branż, poczynając od budownictwa
Na stałe Geodeta Lębork współpracuje z projektantami następujących branż:
konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych (wod-kan, co, klimatyzacja, wentylacja), instalacji elektrycznych i teletechnicznych, drogowej,
Współpracujemy również ze specjalistami w zakresie:
geodezji, geologii, ochrony środowiska (raporty o oddziaływaniu na środowisko), hydrologii (operaty wodno-prawne).
Ponadto w firmie Geodeta Lębork wyodrębniliśmy osoby do obsługi inwestycji składający się z kierowników budowy i inspektorów nadzoru.

 

Proponujemy Państwu więcej niż inne biura architektoniczne-stawiamy na jakość, atrakcyjne ceny oraz kompleksowe i sprawne działanie.
Architekt Lębork myśl teorii klasycznej sprowadzić można do dwóch podstawowych założeń, które stanowił jej trzon. Pierwsze z nich powszechnie nazywane jest „Laissez faire, laissez passer!” – co oznacza „dajcie nam swobodę działania i ruchu!”. Sformułowanie francuskiego fizjokraty Jean Claude de Gournay, zakorzeniło się w Wielkiej Brytanii głosząc wolność jednostki, przede wszystkim wymiarze społeczno-ekonomicznym. Tak sformułowane założenie sprowadza państwo do roli „nocnego stróża”, strzegącego podstawowych zasad prywatnej własności i wolności gospodarowania. Zgodnie z nim rynek postrzegany był jako samoregulujący się mechanizm, który jest najlepszym optymalizatorem procesów gospodarczych a jego jedynym regulatorem jest cena. Drugim jakże ważnym z założeń szkoły klasycznej jest tzw. „Prawo rynków Say’a” zgodnie z którym architekt lębork każda ilość podaży stwarza swój ekwiwalentny popyt . U podstaw tego założenia leży fakt, że produkcja generuje dochód o sile nabywczej równej wartości tej produkcji, który następnie zamienia się w popyt na inne dobra produkcyjne. Zgodnie z tym założeniem towar wymienia się na inny towar tzn. że jeden towar jest rynkiem zbytu dla innego towaru.

 

Geodeta Lębork świetle tych założeń naturalnym stanem rynku jest stan równowagi, a ewentualne zakłócenia mają charakter przejściowy i są krótkotrwałe. W tym uęciu produkcja jest czynnikiem pierwszorzędnym i sama kreuje siłę nabywczą, a dochód powstały w jej wyniku prarchitekt lęborkzeznaczany architekt lębork jest na kupno dóbr inwestycyjnych i konsumpcyjnych. Pozwala to na sformułowanie dalej idącego wniosku, że w gospodarce nie może wystąpić kryzys nadprodukcji. Wystąpić może jedynie częściowa nadprodukcja w jednej z gałęzi gospodarki – ale można ją usunąć zwiększając produkcję innych towarów czy usług.

 

Geodeta Lębork
Geodeta Lębork proponujemy Państwu więcej niż inne biura architektoniczne – stawiamy na jakość, atrakcyjne ceny oraz kompleksowe i sprawn

Co oferujemy: budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, drogowe oraz obiekty użyteczności publicznej. Nasza pracownia projektowa zasięgiemZasięg działalności obejmuje nie tylko Augustów, ale praktycznie obszar całego kraju.

Firmę Geodeta Lębork stanowia architekci mający wieloletnie doświadczenie zdobyte w renomowanych pracowniach architektonicznych w całym kraju.

Właścicielem firmy Geodeta Lębork oraz głównym projektantem jest mgr inżynier architekt ……………….., posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, członek Śląskiej Izby Architektów w Warszawie