Duża wilgotność w pomieszczeniu – Sprawdź

Wyraszanie się pary wodnej na lewej stronie szyby jest zjawiskiem, jakie ma miejsce gdy wewnątrz pomieszczenia jest duża wilgotność i jest duża różnica temperatur (wewnętrznej i zewnętrznej); jest to tzw. punkt rosy. W pierwszej kolejności należy sprawdzić jak działa wentylacja grawitacyjna w mieszkaniu. Jeśli działa prawidłowo, to do pomieszczeń trzeba doprowadzić świeże powietrze, tak by umożliwić jego wymianę. Można to zrobić poprzez zainstalowanie np. nawiewników. Wilgotność pomieszczeń mieszkalnych powinna wachać się w granicach 45-55% wilgotności względnej; do pomiaru używa się higrometru. Wilgotność powyżej 65% sprzyja rozwojowi grzybów i pleśni. Pochłaniacz wilgoci można zastosować, nie mniej jednak nie usunie on przyczyny lecz jedynie skutki. Na targu są chemiczne pochłaniacze wilgoci, niestety nie wiemy jaką mają skuteczność.

Niewielka konserwacja – Trwałość wymaga bardzo minimalnej konserwacji (wystarczy tylko rzadkie czyszczenie w celu usunięcia brudu). W przeciwieństwie do okien drewnianych, plastik nie łuszczy się i nie wymaga malowania. Okna plastikowe również nie podlegają korodowaniu lub uszkodzeniu przez klimat.