Okna z plastiku są często utrzymywane w stanie otwartym przy użyciu rygla – metalowego pręta będącego do utrzymywania okna skrzynkowego w odpowiedniej pozycji otwartej czy zamkniętej. Różnego rodzaju podpory skrzynkowe obejmują typ kołkowy, teleskopowy i tarciowy. Są one otwierane przy użyciu korby, dźwigni lub rękojeści krzywkowej, jaka jest umieszczona wokół wysokości ręki albo na dole i jest jako blokada okienna do utrzymywania okna w pozycji pomimo wiatru.

Okna skrzynkowe mają na ogół niższy wskaźnik wycieków powietrza niż okna przesuwne, ponieważ skrzydło jest zamykane przez dociśnięcie do ramy. Okna skrzynkowe doskonale sprawdzają się również w strategiach naturalnej wentylacji, szczególnie w ciepłym klimacie.  Otwierane są na zawiasach. Aby otwierać je na zewnątrz oraz ustawiać pod kątem, aby nakierować wiatr do mieszkania.