Czym jest ciepły montaż okien?- Zobacz

Punkty zetknięcia się okien z zewnętrzną ścianą stanowią miejsca, takie są w najwyższym stopniu narażone na ulot ciepła i zawilgocenie, dlatego niezmiernie istotne jest tak usytuowanie oraz uszczelnienie tych połączeń. Sprawdza się tu właśnie ciepły montaż – polegający na nakładaniu na siebie trzech warstw posiadających specjalne właściwości. Jedną z warstw stanowi tzw. sucha izolacja, a tylko taka zapewnia wieloletnią ochronę przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi – przemarzaniem, zawilgoceniem i pleśnią. Druga chroni przed zawilgoceniem pochodzącym m.in. z wnętrza budynku.

Warstwa znajdująca się pomiędzy nimi to piana montażowa. Pełni ona rolę izolacyjną względem temperatury, jak również hałasu. Z kolei uszczelnienie zewnętrzne chroni przed wnikaniem wilgoci z zewnątrz, ale również umożliwia jej odprowadzanie z wnętrza budynku. Względem zastosowania taśm paroprzepuszczalnych i paroszczelnych możliwa jest alternatywa w postaci użycia taśm rozprężnych, jeszcze skuteczniejszych w omawiany zakresie. Zakres stylów, wykończeń oraz odcieni wcale nie był tak różnorodny. Od czasu otwarcia naszych drzwi w 1990 roku dostarczamy i instalujemy wysokiej jakości okna z PCV i plastiku. 

Struktura PCV szybko zyskały popularność dzięki swojej umiejętności termicznej i izolacji akustycznej. Dzięki wykorzystaniu mechanizmu odchylania i obrotu wcześniejsze okna drewniane były bardziej masywne niż ich poprzedniczki z drewnianych skrzyń.