Sprawdź – Im wartość współczynnika jest większa, tym gorzej – przenikalność ciepła.

Współczynnik przenikania ciepła Uw jest parametrem, który określa, jaka ilość ciepła, przy różnicy między temperaturą na zewnątrz i wewnątrz budynku wynoszącą 1 stopień, przenika w ciągu 1 sekundy przez 2m2 okna. Im wartość współczynnika jest mniejsza, tym straty ciepła są wyższe i okno ma [gorszew|lepsze} parametry energooszczędne. Na przenikalność cieplną konstrukcji bezpośredni wpływ mają głównie cztery czynniki:

Uf – przenikalność cieplna złożenia profili ramy PCV i skrzydła, 

Ug – przenikalność cieplna pakietu szybowego 

przenikalność liniowa – połączenia komplety szybowego z profilem plastikowym skrzydła. 

Istnieją korzyści i straty obu opcji otwierania okna, które zaprezentowaliśmy w tym poście. Ponieważ nie ma ustalonych reguł, wybór otwieralności okien zależy od Twoich preferencji. Przed podjęciem decyzji należy wziąć pod uwagę kilka elementów. Estetyka wykończonego wyglądu będzie zależała od twojego wyboru podczas gdy możliwości wentylacji każdego mieszkania również ulegną zmianą.