Kontrola bezpieczeństwa {okien PCV – Przykłady kontroli jakości. Testowanie bezpieczeństwa jest pewną z najważniejszych części testowania nowych okien i drzwi i musi spełniać określone wymagania paragrafów budowlanych. Znakiem wysokiej jakości produktów jest aprobata Izby Budownictwa, która wyznacza ciężkie testy jakości. Jednym z najbardziej rygorystycznych kontroli okien i drzwi jest test PAS24,  jest głównym z minimalnych standardów w Polsce, któreprodukty powinny spełniać. Ma to niezależną Instytucję certyfikującą odwiedzającą zakład produkcyjny na różnych etapach procesu produkcyjnego w celu kontroli drzwi w ściśle określonych warunkach laboratoryjnych. Obejmuje ona czasowe ręczne ataki na najbardziej wrażliwe części okien za pomocą narzędzi, różne testy udarności i dołączanie ręcznych obciążeń do punktów blokowania.