Jak działają okna balkonowe. 

Każde okno składa się z trzech ram okiennych (nazwanych inaczej skrzydłami), które są zawieszone za pomocą linki. Sznur z każdej obudowy okiennej przechodzi przez układ kołka pasowego, który posiada ciężką przeciwwagę na końcu, która pozwala otwieranie i zamykanie każdej ramy niezależnie od drugiej.

Okna skrzydłowe są rozplanowane tak, aby ukryć wiele skomplikowanych mechanizmów zapewniających funkcjonalność. Na przykład przeciwwaga ma postać ciężaru stali, żeliwa oraz ołowianego skrzydła i jest związana z oknem za pomocą liny. Przewód skrzydła przebiega ponad dolną częścią koła pasowego i wzdłuż górnej szyny, i jest schowana w obudowie okna, dzięki czemu nie jest od razu widoczny. Chowając system rolek okiennych w obudowie, właściciele domów mogą zadowalać się estetycznym pięknem swoich okien bez rozpraszania uwagi.

Starodawne okna z drewnianymi skrzydłami działają bezproblemowo na systemie otwierania oraz zamykania. Ciężar jest powiązany ze skrzydłem okna za line biegnący po schowanym kole pasowym. Ciężary utworzone pomiędzy ciężarem a oknem skrzydła zapewnia wystarczający opór dla dobrego otwierania okna.