Problemy z otwieraniem okien plastikowych- Sposoby rozwiązania problemów . Szybkie otwieranie jest tym, czego brakuje wielu leciwym oknom , szczególnie jeśli są wykonane z drewna. Pęknięta farba, wypaczone drewno i zwietrzałe ramy mogą przyczynić się do powstania okien, które są sztywne i mogą czasem się zatrzasnąć. Współcześnie w projektowaniu okien uchylnych myśli się o szybkim otwieraniu się i zamykaniu z jednoczesnym wprowadzeniu ograniczników ruchu i innych funkcji, aby pomóc właścicielom budynków w prosty sposób kontrolować wentylację ich pomieszczeń.