Oznakowanie CE jest normą jakości, która pokazuje, że materiał jest zgodny z najnowszymi wymaganiami UE w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska. Znak CE działa jako deklaracja właściwości użytkowych, która jest kluczowym wskaźnikiem jakości produktu. Komisja Europejska wyjaśnia, dlaczego oznakowanie CE jest istotne dla użytkowników  jak i przedsiębiorstw.

Umieszczając oznakowanie CE na towarze producent oświadcza, że produkt spełnia wszelkie wymogi prawne dotyczące oznakowania CE i może być dostarczany w całej uni europejskiej. Dotyczy to także produktów wytwarzanych w innych krajach, które są sprzedawane w UE. Istnieją dwie główne korzyści dla biur i nabywców w UE: oznakowanie CE:

Firmy wiedzą, że produkty opatrzone oznaczeniem CE mogą być przedmiotem handlu w UE bez ograniczeń.

Jedną z zalet wymiany starych okien na nowe jest zwiększenie efektywności energetycznej. Korzystanie z energooszczędnych okien okazało się być bardziej komfortowe ponieważ okna te mają 2 istotne cencyh: niwelują hałas ograniczają kondensację. Powinieneś kupić okna z pcv mając na względzie ich oceny energooszczędności. Okna są oceniane od A ++ do E. Wartości U można również wykorzystać do określenia efektywności energetycznej okna. Im wyższa wartość współczynnika u, tym okno jest mniej energooszczędne.