Podobieństwa okien plastikowych w relacji do okien drewnianych. Profile ram i skrzydeł w oknach drewnianych są sztywniejsze niż w oknach PCV, co wpływa, że montaż w przypadku okien plastikowych musi być wykonywany bardziej starannie a jego poprawność jest głównym czynnikiem decydującym o jakości funkcjonowania okien PCV. Sztywność ram i skrzydeł w zamontowanych oknach, zarówno drewnianych, jak też plastikowych jest obecnie podobna. Ramy okien drewnianych w stosunku do profili plastikowych są z reguły trochę cieplejsze  natomiast w przypadku współczesnych, wielokomorowych okien plastikowych, różnice nie są już duże. I należy pamiętać, że procentowy udział ram okiennych w stosunku do wielkości całych okien jest stosunkowo niski, co przy użyciu tych samych szyb stosowanych zarówno w oknach drewnianych, jak i plastikowych, nie wpływa jednak znacząco na zmniejszenie izolacyjności termicznej całego okna.