Jakie są zalety regularnego mycia?

Przejrzyste okna ułatwiają uzyskać dobry widok krajobrazu na zewnątrz, zwiększyć obecność naturalnego światła oraz poprawić wygląd domu na lepsze. Częste czyszczenie utrzymuje również szybę okna i ramę, która go otacza.

Większość społeczeństwa nie wie o tym, ale szkło jest rzeczywiście porowate. Oznacza to, że kurz, zanieczyszczenia znajdujące się na powierzchni okien mogą wyrządzić więcej szkód, niż możesz przewidzieć. Nie można uniknąć obecności brudu w oknach Możesz jednak zahamować długoterminowe efekty degradacji szkła sporadycznie czyszcząc okno.